Card image cap
Oyasai-Kudamono-Okashina Tabemono Karuta
Illustration: Yamamura Koji, Text: Ishizu Chihiro
Fukuinkan Shoten Publishers
1st edition: 2023.10
Shinban Busyu Trump
TaroJiro-Sha Editus
Illustration: Yamamura Koji
1st edition: 2018.05.15
»amazon
Viva Vegetables Puzzle
Illustration: Yamamura Koji
Fukuinkan Shoten Publishers
1st edition: 2012.09.21, 2nd edition: 2012.12.05, 3rd edition: 2013.12.15, 4th edition: 2015.11.15, 5th edition: 2016.11.15, 6th edition: 2018.10.25, 7th edition: 2019.11.01, 8th edition: 2021.10.01, 9th edition: 2022.12.10
Busyu Trump
TaroJiro-Sha Editus
Illustration: Yamamura Koji
1998
»amazon

Katakana Card, 50 words
TaroJiro-Sha Editus
Illustration: Yamamura Koji
1996.03.15
20.8 x 14.6 x 3.4 cm
»amazon

Hiragana Card, 50 words
TaroJiro-Sha Editus
Illustration: Yamamura Koji
1995.11.15
21.2 x 14.6 x 3 cm
»amazon

Card image cap
Title unknown
Illustration Puzzle
illustrations by Yamamura Koji
Card image cap
Where's John?
Illustration Puzzle
Gakken, 1992, Composition and illustrations by Yamamura Koji
Card image cap
Challenge 1: Amida Lottery
Junior High School First Year Course, Mar.
Gakken, 1992
Card image cap
Challenge 2: Where's Animal ? Course
Junior High School First Year Course, Mar.
Gakken, 1992
Card image cap
Challenge 2: Where's Animal ? Course
Sixth Grade Science, March.
Gakken, 1992
Card image cap
Harajuku English Mini-Exploration: Where is My Pet?
Harajuku English mini Tanken Watashi no Pet wo sagashite!
Gakken
1991
Yamamura Animation, Inc.
Tokyo, Japan
info@yamamura-animation.jp
Yamamura Koji
koji@yamamura-animation.jp
sanae
sanae@yamamura-animation.jp